Pozdravljeni! Moja energija d.o.o. je podjetje, v katerem kreiramo toploto in električno energijo.


KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Katalog IJZ je vzpostavljen v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ-UPB2 (UL RS 51/2006) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 76/2005).

 

 

Moja energija d.o.o., celovita oskrba z energijo, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.


Skrajšano ime podjetja:                   Moja energija d.o.o.
Naslov:                                                Jadranska 28, 2000 Maribor
Osnovni kapital:
Ustanovitelji:                                     JP Energetika Maribor d.o.o., Elektro Maribor d.d., Plinarna Maribor d.o.o.,
Lastniška struktura:                         Elektro Maribor (33%), Energetika Maribor (33%), Plinarna Maribor (33%)
Datum vpisa v sodni register:        31. avgust 2004
Matična številka:                              1970321000
Davčna števlika:                                SI 80310974
Direktor družbe:                               Andrej Dolšak

Družba ima enega zaposlenega, to je direktor družbe.

Poslovni načrt 2015

 

Plača direktorja

Družba Direktorju skladno s pogodbo o poslovodenju plačevuje bruto mesečno nadomestilo v skladu z 2. členom Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine sprejemljivih prejemkov direktorjev, določenih v Uradnem listu RS št. 34/2010. Osnovno bruto mesečno nadomestilo se določi v višini povprečne bruto mesečne plače zaposlenih v dejavnosti 35.112 – Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah. 

Informacije so dostopne preko spleta (http://www.mojaenergija.si).
Fizično so informacije dostopne vsak delavnik v dopoldanskem času na sedežu podjetja, po predhodni telefonski najavi!

Stroškovnik za posredovanje informacij je določen z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 119/2007)